Het OZC biedt ondersteuning en begeleiding voor jongeren en biedt (tijdelijke) hulp aan jongeren voor wie de basisondersteuning op de school ontoereikend is en
die dreigen vast te lopen.
Het gaat hier om jongeren die op een van de scholen van het Samenwerkingsverband Voorgezet |Onderwijs Zutphen ingeschreven staan

Dit zijn de volgende scholen:

•    De Tender, School voor Praktijkonderwijs

•    School voor Praktijkonderwijs regio Zutphen

•    Baudartius College

•    Het Stedelijk

•    Vrije School Zutphen

•    Isendoorn College

•    Ulenhofcollege locatie ’t Beeckland

•    Scholengemeenschap Het Rhedens