In elke reguliere VO school van SWV regio Zutphen is een Onderwijszorgsteunpunt (OZS), op sommige scholen ILO genoemd (‘intern leerling overleg’ in een iets andere samenstelling, maar met dezelfde doelstelling). Medewerkers van het OZS zijn de zorgcoördinator, de onderwijsgeneralist (voorheen ambulant begeleider cluster 3 of 4), de gezinsgeneralist (voorheen ambulant hulpverlener OZC) en afdelingsleider. Op afroep kunnen specialisten van buiten het onderwijs deelnemen aan het overleg. In de steunpunten worden jongeren besproken waarvoor de basisondersteuning niet afdoende lijkt te zijn. De leden van de steunpunten verzorgen onderwijsondersteuning in de school en wanneer nodig wordt hulpverlening buiten de school geboden. Ouders worden hier altijd direct bij betrokken. Het OZS heeft deskundigheid op het gebied van leerontwikkeling, didactiek, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het kan signaleren, helpen bij het verhelderen van de vraag, adviseren, ondersteunen en begeleiden. De concrete acties en ondersteuning worden na overleg met de jongere en ouders direct afgesproken, vastgelegd (volgens de principes één kind, één gezin, één plan) en ingezet. )Ook kunnen de steunpunten gebruik maken van de expertise van het OZC