Schakelklas (SK): Het OZC heeft twee schakelklassen met elk 8 leerlingplekken. Deze plekken zijn bedoeld voor die leerlingen die tijdelijk niet meer kunnen meedoen in hun huidige klas en school. Deze leerlingen krijgen de nodige extra begeleiding, worden geobserveerd en waar nodig vindt nadere diagnostiek betreffende leren en gedrag plaats. Wanneer de sterkten en belemmeringen in kaart zijn gebracht wordt een plan gemaakt voor een terugkeer naar school of, wanneer dit niet passend is, wordt de leerling toe geleid naar een ander onderwijsvervolg. Onderwijs wordt gegeven door gespecialiseerde leerkrachten. Binnen deze hulpverleningsvorm wordt ook een lichte variant van ouderbegeleiding geboden door de vaste ambulant hulpverlener. Er is tevens een gedragswetenschapper betrokken bij alle trajecten.