Integrale daghulp: De Integrale Daghulp biedt naschoolse dagbehandeling aan jongeren die op meerdere levensgebieden vastlopen, doorgaans op school, thuis en in de vrije tijd. Deze hulpverlening wordt geboden vanuit Pactum. Voor deelname is een verleningsbeschikking van het CJG nodig. Jongeren die gebruik maken van deze vorm van hulpverlening komen meerdere dagdelen per week na schooltijd naar het OZC om er, in een groep van maximaal 8 jongeren, te werken aan hun individuele doelen. Hierbij worden zij ondersteund door de pedagogisch medewerkers. Er wordt nauw samengewerkt met school en het gezin.  Ouderbegeleiding is een vast onderdeel van de hulpvorm en wordt door de gezinsgeneralist geboden. Waar nodig kan de ouderbegeleiding worden opgeschaald naar IOG (Intensieve Orthopedagogische Gezinsondersteuning). Ook deze wordt vanuit Pactum geboden. Trajecten van jongeren duren gemiddeld 9 maanden en kennen een afbouw in intensiteit. Het doel is dat deelnemende jongeren en hun ouders na afloop zonder of met minder hulp kunnen blijven functioneren. De Integrale Daghulp kent een wekelijkse teamvergadering waarin aanwezig zijn: pedagogisch medewerkers, ambulant hulpverlener en de gedragswetenschapper.