Het OZC Zutphen ondersteunt en begeleidt leerlingen met problemen. We biedenĀ  (tijdelijke) opvang en begeleiding aan leerlingen die op de eigen school ernstige problemen ondervinden en voor wie de ondersteuning van de eigen school ontoereikend is.